UW NIEUWE BEDRIJFSRUIMTE SUCCESVOL AANKOPEN IN ZEVEN STAPPEN

Uw onderneming starten of uitbreiden? In Rotterdam Rijnmond, Berkel en Rodenrijs of Bergschenhoek vindt u hiervoor altijd passende bedrijfsruimte. Dankzij ons grote netwerk weten wij vaak al in een vroeg stadium dat bepaalde objecten vrijkomen. Wie weet kunnen wij u meteen al koppelen! Zo niet, dan gaan wij direct voor u op zoek naar bedrijfsruimte die voldoet aan al uw wensen.

Voor het snel vinden van het juiste object hanteert Peter Veldkamp & Van Herk Makelaardij een aanpak in zeven stappen.

Stap 1: Zoeken

Uw zoektocht begint altijd met een vrijblijvend gesprek met onze bedrijfsmakelaar. U schetst de criteria waaraan uw nieuwe bedrijfsruimte moet voldoen en kunt uw wensen eventueel verder aanscherpen. U krijgt ter plekke een overzicht van passend aanbod in de gewenste prijsklasse. Zit hier niet meteen bij wat u zoekt, dan blijft uw makelaar u hierna op de hoogte houden van elk nieuw object binnen uw selectiecriteria dat op de markt komt.

Stap 2: Bezichtigen

Hebt u één of meerdere bedrijfsruimtes gezien die u aanspreken, dan regelt uw makelaar een bezichtiging. Hier gaat u gezamenlijk heen. U krijgt zo een beter beeld van het object en uw makelaar kijkt kritisch mee wat betreft de technische staat en de eventueel benodigde aanpassingen.

Stap 3: Onderzoeken

Heeft u de ideale bedrijfsruimte gevonden? Uw makelaar verricht nu eerst nader onderzoek. Hij kijkt naar de rechten en plichten die samenhangen met het bewuste object, houdt bepalingen tegen het licht die eventueel van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering en onderzoekt wat de eventuele mogelijkheden zijn tot aanpassen en uitbreiden. U kunt het advies krijgen een bouwkundig onderzoek te laten verrichten, of te laten kijken naar milieubelasting en asbest. De gewenste expertise is aanwezig in huis of in ons netwerk.

Stap 4: Onderhandelen

Besluit u het object te willen kopen, dan overlegt u met uw makelaar over de te kiezen onderhandelingsstrategie. Hierna start uw makelaar de onderhandelingen op zoals hij met u besproken heeft. U wordt doorlopend geïnformeerd over de voortgang, ook wat betreft voorwaarden en bepalingen die gaandeweg aan de orde komen.

Stap 5: Ondertekenen

Wordt uw bod geaccepteerd, dan wordt de koopakte opgesteld. Uw makelaar loopt deze uitgebreid met u door. Na ondertekening van deze overeenkomst door u en de verkoper is de koop gesloten. De koopakte kan nu alleen nog worden ontbonden op basis van de ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld als u de financiering niet rond krijgt.

Stap 6: Financieren

Het aangekochte object moet meestal worden gefinancierd. Rekening houdend met uw wensen ten aanzien van bijvoorbeeld verbouwing of renovatie, kan uw makelaar u verwijzen naar de juiste financieel adviseur. Ook kan hij u adviseren over het benodigde taxatierapport.

Stap 7: Overdragen

De ondertekende koopakte met bijbehorende stukken is inmiddels bij de notaris, die datum en tijdstip bepaalt voor ondertekening van de akte van levering. Vooraf ontvangt u van deze akte een concept, waarin ook staat vermeld dat u de koopsom bij de notaris moet voldoen. Uw makelaar loopt deze akte nauwgezet met u door. Op de dag van de overdacht gaat hij bovendien mee naar de notaris. Als het aankoopbedrag is voldaan (via de hypotheekverstrekker) en alle partijen hebben de akte ondertekend, wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Eén werkdag na de levering bent u de officiële nieuwe eigenaar van de bedrijfsruimte, gefeliciteerd!

Wilt u exact weten wat wij voor u kunnen betekenen bij het kopen van bedrijfsruimte?

Neem contact met ons op